Inwestycje i oszczędności

Inwestowanie a oszczędzanie. Czy można to pogodzić?

gru 1,2015  0

Czy inwestowanie i oszczędzanie to synonimy? Choć oba pojęcia dotyczą finansów osobistych, to różnią się zasadniczo. Inwestowanie jest aktywnym podejściem do pieniędzy, oszczędzanie – pasywnym. W potocznym rozumieniu zdarza nam te działania mylić. Dlaczego? I czy aby na pewno nie mają ze sobą nic wspólnego?

6793826885_d3b6befb99_zInwestowanie i oszczędzanie można odróżnić na dwóch podstawowych płaszczyznach: związanego z nimi ryzyka oraz celu, do jakiego dąży osoba zarządzająca swoim budżetem. Słowami-kluczami są tu „przechowywanie” w przypadku oszczędzania i „pomnażanie” w odniesieniu do inwestycji. Umieszczanie niewielkich sum na kontach bankowych i lokatach jest bardziej zachowawcze i bezpieczne, niż lokowanie znacznych środków w obarczonych możliwością straty akcjach i obligacjach. W przypadku inwestycji ryzyko – mniejsze bądź większe – istnieje zawsze. Te bardziej zyskowne działania grożą większą stratą, na operacjach mniej obciążonych zarabia się natomiast mniej.

Nietrudno zauważyć, że ze względu na aspekt kreatywności oszczędzanie wartościowane jest nieco gorzej, niż inwestowanie. Ten bowiem, kto oszczędza, pragnie zabezpieczyć wolne środki i jednocześnie z nich korzystać. Nie tworzy przy tym nowej jakości, a jedynie odkłada część bieżącego przychodu na później lub pomnaża kapitał w przyszłości. To dążenie do spokojnego przeliczania i kontrolowania odsetek, które narosły w czasie oszczędzania.

W przypadku inwestycji ważny jest nie tylko bezpośrednio osiągany zysk, ale też rozwój i doświadczenie, jakiego nabywa się dzięki podejmowaniu bardziej skomplikowanych czy ryzykownych form obrotu pieniędzmi. Tylko czy chowanie pieniędzy do skarpety albo na bankowe konto chroni nas przed ewentualnymi stratami? Czy oszczędzanie musi być wyłącznie pasywne?

Konto w banku ma chronić nasze środki przed utratą wartości w wyniku inflacji. Jeśli jednak oszczędzamy na konkretny zakup (np. nieruchomości), musimy pamiętać, że jego cena zawsze możne wzrosnąć. Jeśli wzrost ten będzie dużo wyższy niż inflacja – ten sposób na oszczędzanie okaże się nieefektywny.

Swego rodzaju wyjątkiem od reguły nazwać można też inwestowanie w złoto. Wszystko dlatego, że pozwala ono zachować wartość naszego majątku w czasie. Za tę samą liczbę uncji złota bylibyśmy w stanie kupić sobie dobro materialne tej samej jakości zarówno kilkanaście, kilkadziesiąt czy kilkaset lat temu, jak i dzisiaj. Gdybyśmy oszczędzali na niego w zwykłej walucie, przez inflację moglibyśmy prawdopodobnie pozwolić sobie np. na auto, ale… w postaci modelu do sklejania.

Inwestowanie w złoto to więc niejako połącznie oszczędzania z inwestowaniem – działań, o których dotąd mówiliśmy w kategoriach różnic, nie podobieństw. Kapitał ulokowany w złocie jest chroniony przed zmianą wartości (zachowawczość i poczucie bezpieczeństwa), a jednocześnie stanowi zyskowne inwestowanie.

 

„Nie wszystko złoto, co się świeci”

16097242032_3985899d04_b
Previous
sztabka złota cena

Złote mity

Next

Brak komentarzy

  Dołącz do dyskusji

  Email this post to a friend.

  or Close

  Zaloguj

  Zgubiłeś hasło?

  Zarejestruj się

  LOST PASSWORD