Inwestycje i oszczędności, Srebro, Strona główna, Złoto

Solidne fundamenty Unii Europejskiej

sty 12,2017  0

Po II wojnie światowej niemal w każdym zakątku globu dało się odczuć skutki minionych wydarzeń. Zniszczone zostały całe miasta i zginęły miliony ludzi. Najdotkliwiej wojnę odczuły państwa europejskie, na skutek której kontynent został podzielony na dwie części: wschodnią i zachodnią. Niestety nie było między nimi ideologicznej jedności, stąd też zaczęto podejmować próby nadania nowego ładu w Europie. Początek temu dały państwa zachodnie.

blue-1283011_1280Jednym z pierwszych kroków było podjęcie współpracy francusko-niemieckiej w 1950 roku. Choć jej zakres był bardzo ograniczony (obejmował jedynie sektor gospodarki węgla i stali), decyzja ta miała kluczowe znaczenie. Nie był to co prawda plan oszczędnościowy, który pomagałby w odbudowie najbardziej zniszczonych państw, ale początek tworzenia wspólnego rynku surowców oraz produktów przemysłu węglowo-stalowego. Dwa lata później utworzono Europejską Wspólnotę Węgla i Stali. Powstała ona na mocy traktatu podpisanego w Paryżu, na którym widniały sygnatury przedstawicieli sześciu państw – Włoch, Holandii, Belgii, Francji, Luksemburga i RFN. EWWiS stworzyła dobre fundamenty ekonomiczne, niezbędne w jednoczącej się Europie.

Z czasem próbowano zintegrować się również na płaszczyznach politycznej i militarnej, jednak nie przyniosło to pożądanych skutków. Skupiono się zatem na aspektach gospodarczych i ekonomicznych. Czerwiec 1955 r. przyniósł kolejne zmiany w Europie. Powołano wówczas specjalny komitet międzynarodowy, którego zadaniem miało być dążenie do poszerzania zakresu jednoczenia się państw członkowskich na wspomnianych płaszczyznach. Niecałe 2 lata później podpisano w Rzymie 2 nowe traktaty. Na ich mocy powstały Europejska Wspólnota Energii Atomowej (EURATOM) i Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG). Zawarte w nich postanowienia weszły w życie wraz z początkiem nowego roku – 1958. Zakładały zacieśnianie współpracy gospodarczej między sześcioma państwami członkowskimi, które jednocześnie należały do EWWiS. Dążono do stopniowego znoszenia ograniczeń między państwami członkowskimi m.in. rezygnacji z ceł, prowadzenia jednakowej polityki handlowej z krajami trzecimi czy też pokojowego wykorzystywania energii atomowej.

W kolejnych latach powołano wspólne organy, które usprawniały pracę poszczególnych wspólnot, cena złota wkrótce zaczęła szybować w górę, a kolejne przemiany czekały na wejście w życie.

 

Prawdziwie złoty skarbiec Rosji

moscow-448006_960_720
Previous
gold-92593_960_720

Nowy sposób na bożonarodzeniowy prezent DIY

Next

Brak komentarzy

  Dołącz do dyskusji

  Email this post to a friend.

  or Close

  Zaloguj

  Zgubiłeś hasło?

  Zarejestruj się

  LOST PASSWORD