Inwestycje i oszczędności, Srebro, Złoto

Jak powstała Unia Europejska?

sty 21,2017  0

Utworzona w 1951 r. EWWiS i powołane w ciągu następnych 6 lat EWG oraz EURATOM miały ogromne znaczenie dla sytuacji i stosunków między państwami w powojennej Europie. Stopniowe dążenie do coraz większej integracji gospodarczej między sześcioma państwami członkowskimi (Włochy, Luksemburg, Holandia, Francja, RFN, Belgia), przynosiło oczekiwane rezultaty.

air-936074_1280Choć Wielka Brytania usiłowała dołączyć do grona państw członkowskich ww. Wspólnot już od 1961 roku, dwukrotnie sprzeciwiła się temu Francja reprezentowana przez prezydenta – Charlesa de Gaulle. Dopiero, gdy w 1969 roku ustąpił, możliwe było powrócenie do tematu poszerzenia Wspólnot o cztery nowe państwa: Wielką Brytanię, Danię, Norwegię i Irlandię. Pierwsze negocjacje rozpoczęto pod koniec czerwca 1970, a 2,5 roku później skład trzech Wspólnot się powiększył. Jednak zgodnie z wolą narodu, Norwegia nie znalazła się wśród państw członkowskich.

Lata siedemdziesiąte przyniosły nie tylko znaczący wzrost ceny sztabki złota, ale również powrócono do tematu jednoczenia państw w zakresie polityki zagranicznej. Organizowano konsultacje między państwami członkowskimi, nazwane Europejską Współpracą Polityczną, których szefowie tworzyli Radę Europejską. W ciągu kolejnych lat powoływano kolejne organy, umożliwiające uczciwą współpracę, w tym Parlament Europejski czy Europejski Trybunał Obrachunkowy.

W styczniu 1981 roku Wspólnoty zostały rozszerzone o Grecję, a po czterech latach podpisano „Układ z Schengen”. Na jego mocy Belga, Luksemburg, Holandia, Francja i RFN, dążyły do rezygnacji z kontroli celnej w ruchu osobowym między swoimi  granicami.

Wraz z początkiem 1986 r. skład Wspólnot poszerzył się jeszcze o Hiszpanię i Portugalię, natomiast w lutym tego samego roku podpisano Jednolity Akt Europejski. Na jego podstawie zmieniono wiele postanowień z Traktatów rzymskich. Zawierał on program dążący do pełnej jednolitości i wolności od ograniczeń na rynku wewnętrznym, ale również traktował o uprawnieniach i zasadach funkcjonowania Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej i Europejskiej Współpracy Politycznej oraz zakładał współpracę w zakresie polityki społecznej, badań naukowych czy ochrony środowiska.

Na początku lat 90’, gdy ceny złota poszły nieco w dół, odbył się szczyt w Maastricht, a tamtejsze ustalenia stały się podstawą do utworzenia i podpisania w lutym 1992 r. „Traktatu o Unii Europejskiej”. Wszedł on w życie w listopadzie kolejnego roku, przekształcając tym samym Wspólnoty Europejskie w Unię Europejską.

 

Gorączka złota. Polacy inwestują w kruszce

gold-513062_960_720
Previous
sheik-1217958_960_720

Złoto również dla… muzułmańskich inwestorów?

Next

Brak komentarzy

  Dołącz do dyskusji

  Email this post to a friend.

  or Close

  Zaloguj

  Zgubiłeś hasło?

  Zarejestruj się

  LOST PASSWORD