Inwestycje i oszczędności, Złoto

Jaki mamy dziś stosunek do złota?

mar 20,2017  0

Zdecydowana większość społeczeństwa Indii i Chin uważa, że złoto daje poczucie bezpieczeństwa. W długoterminowe inwestycje w złoto wierzy 2/3 Niemców i 58 procent Amerykanów. To dane, które pochodzą z ankiety przeprowadzonej przez Światową Radę Złota w Indiach, Niemczech, USA i w Chinach. Takie optymistyczne dla złota dane zbieramy już od kilku lat. Z biegiem czasu społeczeństwa świata coraz bardziej się przekonują, że na akcjach, obligacjach czy funduszach można łatwo stracić, a zdecydowanie bezpieczniejsze jest złoto.

coins-currency-investment-insurance-128867
W Stanach społeczeństwo odwróciło się od inwestycji w nieruchomości, bo zakup mocno przewartościowanych obiektów wielu ludzi doprowadził do kłopotów finansowych. W zamian wzrosło zainteresowanie inwestowaniem w złoto pod postacią sztabek i monet – w ciągu 10 lat aż dwa i pół razy.

Impulsem do otworzenia oczu był kryzys finansowy z 2008 roku. Wzrost popytu zapewniło także otwarcie nowych rynków. W 2004 roku w Chinach zniesiony został zakaz posiadania złota na własny inwestycyjny użytek, co uruchomiło złotą machinę w tym kraju. Nie bez znaczenia były polityka monetarna banków centralnych, zwłaszcza FED oraz osłabienie amerykańskiej waluty. Kolejne czynniki na korzyść złota to Brexit oraz kryzys strefy euro.

Ogólnie ludzie na świecie mają dziś pozytywne podejście do złota. Jeśli jednak zagłębić się w wyniki wspomnianego wcześniej badania Światowej Rady Złota, dostrzec można ciekawe niuanse. Np. największe zaufanie do tego aktywa mają obywatele Indii i Chin (odpowiednio 63 i 61 procent). W Indiach też 72 procent badanych stwierdziło, że złoto długoterminowo nigdy nie traci swej wartości. Wysoki odsetek takich osób był także w Chinach i Niemczech (59 procent). Znaczenie mają także inwestycje krótkoterminowe – zgodnie z wynikami ankiet w Chinach i Indiach mniej więcej połowa inwestorów wybiera ten rodzaj inwestycji jako sposób na zysk.

Współcześnie największe uznanie dla złota mają kraje rozwijające się. Zachód także jest pozytywnie usposobiony, ale bardziej ostrożny – zwłaszcza w stosunku do inwestycji krótkoterminowych. Stosunkowo zgodne podejście do inwestycji o krótkim horyzoncie czasowym pokazuje jednak, że w świadomości obywateli całego świata złoto zajmuje dziś wysoką pozycję. Nie ma tu znaczenia geograficzne położenie kraju ani poziom rozwinięcia gospodarki.

 

Moneta czy pisanka?

pisanka
Previous
15261540798_85e9d3f5ac_b

Skrytka w banku - bezpieczna inwestycja w bezpieczeństwo Twojego złota?

Next

Brak komentarzy

  Dołącz do dyskusji

  Email this post to a friend.

  or Close

  Zaloguj

  Zgubiłeś hasło?

  Zarejestruj się

  LOST PASSWORD